Beschermde diersoort

Sinds mei 2008 heeft de ijsbeer de status van beschermde diersoort in de Verenigde Staten.

Vangen en onderzoek

Om over ze te leren, moeten wetenschappers ijsberen vangen, onderzoeken en ze weer loslaten.